Language : Thai / English
 
    จองด่วน วันนี้
 
    ที่อยู่ติดต่อ
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    บีชเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์
    20/14 ถนน บางแสนล่าง
    ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
    จังหวัดชลบุรี 20130

    เบอร์โทรศัพท์
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    081-975-4411
    038-745-709
    038-746-172
 
การเดินทาง จากสามแยกบางแสน (มีสัญญาณไฟจราจร) เลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมาลเลข 3137
( ถนนลงหาดบางแสน ) วิ่งผ่านด้านหน้า มหาวิทยาลัยบูรพา ขับมาสักระยะหนึ่งจะถึงสี่แยกที่มีสัญญาณไฟอีกแห่ง
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางแสนล่าง โดยสังเกตที่ปากทางจะมีร้านอาหารจรินทร์ และร้าน 7-eleven ห่างจาก
ปากทางประมาณ 400 เมตร อพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ด้านขวามือ ฝั่งเดียวกับริมทะเล
 
สถานที่ใกล้เคียง
 
 สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงเรียนสาธิต พิบูรณ์บำเพ็ญ
 สถานพยาบาล  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, ร้านขายยาเภสัช, และร้านทันตกรรม
 ธนาคาร  ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย
 ช็อปปิ้งมอลล์  ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง
 ร้านอาหาร  ร้านอาหารทะเล, ร้านหมูกระทะ, KFC, Hot Pot สุกี้ และร้านอาหารต่างๆ อีกมาก
 
 

Copyright © บีชเฮาส์ อพาร์ทเม้นท์ All Rights Reserved.